Chiangrai Road Show

Model Girl 1 ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าโครงการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ " กิจกรรม Road Show สินค้า ๒ ภูมิภาค " โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายพบกับโรงงาน ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้า โดยตรงจากจังหวัดเชียงราย สุดยอดผลิตภัณฑ์ ชา กาแฟ สินค้าเกษตรแปรรูป ของใช้ตกแต่ง @ JJ mall จตุจักร ลานโปรโมชั่น 1 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30-19:00 น.