เจเจมอลล์ จตุจักร ตลาดนัดติดแอร์ เปิดให้บริการทุกวัน
ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราดังนี้

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (งานระบบ)
ลักษณะงาน :
งานประจำ
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา
รายละเอียดงาน :

ดูแลงานระบบทั่วไป งานไฟฟ้า,ประปา งานอาคารในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ห้างสรรพสินค้า เจ.เจ.มอลล์ (ชั้น 6)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1.- เพศ ชาย
2.- อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า,เครื่องจักรกล และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.- เคยผ่านงานระบบอาคารสถานที่มารับพิจารณาเป็นพิเศษ
5.- สามารถทำงานเป็นกะได้
6.- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

-

เงินเดือน :
9,500
สวัสดิการ :

- ประกันอุบัติเหตุ (PA)
- เบี้ยขยันเพิ่มเติมจากเงินเดือน
- ฟรีชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- เงินช่วยเหลืองานบวช
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี ฯลฯ

หมายเหตุ :
วิธีสมัคร :

สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมประวัติการทำงานและเงินเดือนที่ต้องการ
ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อกลับมาได้ที่ E-mail จดหมาย
หรือยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ :
บริษัท เจ.เจ. มอลล์ จำกัด
588 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-6183333 /02-2659999 ต่อ 403,404 แฟกซ์ : 02-6184740 / 02-2659669
E-mail : job@JJmall.co.th

สมัครงานตำแหน่งนี้
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี - หน้าเคาน์เตอร์ (ด่วน)
ลักษณะงาน :
งานประจำ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

1. เก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
2. ออกใบเสร็จรับเงิน
3. บันทึกค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าเช่า ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกียวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Ms.Office เป็นอย่างดี
5. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันและอดทน
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
เงินเดือน :
10,000
สวัสดิการ :

- ประกันอุบัติเหตุ (PA)
- เบี้ยขยันเพิ่มเติมจากเงินเดือน
- ฟรีชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- เงินช่วยเหลืองานบวช
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี ฯลฯ

หมายเหตุ :
มีบุคคลค้ำประกันเป็นราชการซี 4 ขึ้นไป หรือ/และ
เป็นพนักงานบริษัทฯ เอกชนเงินเดือน 15,000.00 บาทขึ้นไป 2 คน
วิธีสมัคร :

สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมประวัติการทำงานและเงินเดือนที่ต้องการ
ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อกลับมาได้ที่ E-mail จดหมาย
หรือยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ :
บริษัท เจ.เจ. มอลล์ จำกัด
588 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-3333 /0-2265-9999 ต่อ 403,404 แฟกซ์ : 0-2265-9669
E-mail : job@JJmall.co.th

สมัครงานตำแหน่งนี้
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป
ลักษณะงาน :
งานประจำ
จำนวนที่รับ :
6 อัตรา
รายละเอียดงาน :

ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับงานเอกสาร
ตรวจสอบและประสานงานกับลูกค้าหน้างาน/ดูแลความเรียบร้อยบริเวณลานจอดรถ
ของ เจ.เจ.มอลล์ ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
เจ.เจ.มอลล์ ชั้น 6
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1.เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมนุษยสัมพันธ์ดี
4.รักงานบริการ ไม่เกี่ยงงาน
5.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นๆด้ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
เงินเดือน :
10,000
สวัสดิการ :

- ประกันอุบัติเหตุ (PA)
- เบี้ยขยันเพิ่มเติมจากเงินเดือน
- ฟรีชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- เงินช่วยเหลืองานบวช
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี ฯลฯ

หมายเหตุ :
วิธีสมัคร :

สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมประวัติการทำงานและเงินเดือนที่ต้องการ
ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อกลับมาได้ที่ E-mail จดหมาย
หรือยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ :
บริษัท เจ.เจ. มอลล์ จำกัด
588 ชั้น 6 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-3333 /0-2265-9999 ต่อ 403,404 แฟกซ์ : 0-2265-9669
E-mail : job@JJmall.co.th

สมัครงานตำแหน่งนี้