ห้องนครสวรรค์

สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณ 100-150 คน สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เนื่องจาก ห้องนี้ตั้งชั้นบนสุดของอารคารจึงสามารถ มองเห็นทิวทัศน์และบรรยากาศภายนอกได้สวยงาม มีทั้งเวที เครื่งเสียง ระบบแสงสีไว้คอยให้บริการพร้อม อาหารและเครื่องดื่ม ไว้คอยบริการ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม