ห้องสุโขทัย

สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณ 300-700 คน บนพื้นที่กว่า 600 ตรม. เหมาะสำหรับจัดงานแต่ง อบรมสัมนา สังสรรค์ มีเวที เครื่องเสียงและระบบ แสง สี ไว้คอยบริการพร้อมอาหารแลเครื่องดื่ม