You May Like

สุขภาพ>>แพทย์และทางเลือก

ID:G378-380 ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 250

Model Girl 1

- ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 250 สารสำคัญ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย ผงใบฟ้าทะลายโจร 250 มิลลิกรัม สรรพคุณ : บรรเทาอาการเจ็บคอ รูปแบบ : แคปซูล วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 6-12 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน หรือตามแพทย์สั่ง ขนาดบรรจุ : 10×10 แคปซูล/กล่อง คำเตือน :ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร ไม่ควรใช้ในสตรีมีครร์ ผู้ให้นมบุตร ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค ผู้ที่เจ็บคอเนื่องจาก Streptococcus group A และผู้ที่มีประวัติไตอักเสบจากการติดเชื้อนี้ ข้อควรระวัง :อาจทำให้เกิดอาการแพ้ มีอาการผื่นคัน ลมพิษ วิงเวียนศีรษะ หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วันแล้วไม่หาย ควรหยุดใช้และไปพบแพทย์

Get price to shop

View [51]

Last Update : 2018-04-11

>>Go to store