Saboo Thailand S118

Model Girl 1

สบู่ไทยแลนด์ คือ ผู้ผลิตเบสสบู่กลีเซอรีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักผลิตภัณฑ์ของเราได้จดแจ้ง อย. โรงงานสีเขียว ได้รับการรับรอง มาตรฐาน HALAL และ ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของสบู่ไทยแลนด์ มีคุณภาพดี ปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม